Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Nowaccy sp.j.

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
AKTUALNOŚCI GAZETKA, PROMOCJEWyjazd szkoleniowy dla partnerów handlowych Lanzarote 2013 [więcej]

TARGI

Krotoszyn - Marzec 2012 [więcej] Śrem - Październik 2007 [więcej] Krotoszyn - Listopad 2006 [więcej] Kalisz - Październik 2006 [więcej] Kalisz - Marzec 2006 [więcej] Krotoszyn - Marzec 2006[więcej] Kalisz - Październik 2005[więcej]

BIESIADY

Piaski - Lipiec 2009[więcej] Piaski - Lipiec 2007[więcej] Piaski - Lipiec 2006[więcej] Piaski - Lipiec 2005[więcej] Piaski - Lipiec 2004[więcej]BIESIADY

Turniej piłki halowej 2006[więcej]pozostałe:

Gazetka - Kwiecień 2019 Gazetka - Luty 2019 Gazetka - Styczeń 2019 Gazetka - Grudzień 2018 Gazetka - Listopad 2018 Gazetka - Październik 2018 Gazetka - Wrzesień 2018 Gazetka - Sierpień 2018 Gazetka - Lipiec 2018 Gazetka - Czerwiec 2018 Gazetka - Maj 2018 Gazetka - Kwiecień 2018 Gazetka - Marzec 2018 Gazetka - Luty 2018 Gazetka - Styczeń 2018 Gazetka - Październik 2017 Gazetka - Czerwiec 2017 Gazetka - Kwiecień 2017 Gazetka - Marzec 2017 Gazetka - Luty 2017 Gazetka - Styczeń 2017 Gazetka - Grudzień 2016 Gazetka - Listopad 2016 Gazetka - Wrzesień 2016 Gazetka - Sierpień 2016 Gazetka - Czerwiec 2016 Gazetka - Maj 2016 Gazetka - Marzec 2016 Gazetka - Luty 2016 Gazetka - Grudzień 2015 Gazetka - Listopad 2015 Gazetka - Październik 2015 Gazetka - Wrzesień 2015 Gazetka - Sierpień 2015 Gazetka - Lipiec 2015 Gazetka - Czerwiec 2015 Gazetka - Maj 2015 Gazetka - Kwiecień 2015 Gazetka - Marzec 2015 Gazetka - Luty 2015 Gazetka - Styczeń 2015 Gazetka - Grudzień 2014 Gazetka - Listopad 2014 Gazetka - Październik 2014 Gazetka - Wrzesień 2014 Gazetka - Sierpień 2014 Gazetka - Lipiec 2014 Gazetka - Czerwiec 2014 Gazetka - Maj 2014 Gazetka - Kwiecień 2014 Gazetka - Marzec 2014 Gazetka - Luty 2014 Gazetka - Styczeń 2014 Gazetka - Grudzień 2013 Gazetka - Listopad 2013 Gazetka - Październik 2013 Gazetka - Wrzesień 2013 Gazetka - Sierpień 2013 Gazetka - Lipiec 2013 Gazetka - Czerwiec 2013 Gazetka - Maj 2013 Gazetka - Kwiecień 2013 Gazetka - Marzec 2013 Gazetka - Luty 2013 Gazetka - Styczeń 2013 Gazetka - Grudzień 2012 Gazetka - Listopad 2012 Gazetka - Październik 2012 Gazetka - Wrzesień 2012 Gazetka - Sierpień 2012 Gazetka - Lipiec 2012 Gazetka - Czerwiec 2012 Gazetka - Maj 2012 Gazetka - Kwiecień 2012 Współpraca się opłaca Zimowy zjazd cenowy - Luty 2012 Gazetka - Luty 2012 Gazetka - Styczeń 2012
Klauzula Informacyjna Dla Klientów Handlowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PHU Nowaccy sp. j. z siedzibą w 63-400 Ostrowie Wielkopolskim, ul. Batorego 41.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy sprzedaży i świadczenia usług. Celem przetwarzania danych osobowych przez administratora jest realizacja zamówień i świadczenie usług, wykonywanie obowiązków prawnych, w tym podatkowych, a także marketingowych celem kierowania ofert w ramach naszej współpracy, oraz dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed takimi roszczeniami, jeśli takie się pojawią, na podstawie:
– art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy.
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia finansowe, w tym podatkowe.
– art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów.

3. Pani/Pana dana osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do konkretnego przetwarzania danych. Z pewnością dane będą przetwarzane przez okres trwania łączącej nas umowy, jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych.

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;.

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub świadczenia usług oraz do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Brak podania danych osobowych uniemożliwi dokonanie sprzedaży lub świadczenia usług, a tym samym uniemożliwi zawarcie głównej umowy. Ponadto podanie danych osobowych podyktowane jest prawnie uzasadnionym interesem administratora i ma na celu obsługę potransakcyjna sprzedaży, dochodzenie zabezpieczeń i roszczeń związanych z główną umową sprzedaży lub świadczeniem usług.

Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.